14/12/17  Tin của trường  134
chào mừng ngày nhà giáo
 25/04/16  Tin của trường  282
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học 3 Phường 1.