08/04/19  Tin của trường  231
Một buổi thể dục giữa giờ của các em học sinh 
 14/12/17  Tin của trường  341
chào mừng ngày nhà giáo
 25/04/16  Tin của trường  480
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học 3 Phường 1.